NazwaTypDataOperacja
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Damnica z dnia 20 marca 2019 roku oznaczone nr PP.6733.1.2019 zawiadamiające że w dniu 20 marca 2019 roku została wydana decyzja oznaczona nr PP.6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Rozbudowie sieci wodociągowej z rur PE DN 63 w miejscowości Stara Dabrowa dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej na działkach nr 182 i 171 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 22 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.21.2019 , zawiadamiające że w dniu 22 listopada 2019 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie przystani kajakowej w Damnie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 47 i 82 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 14 marca 2019 roku oznaczone nr PP.6733.5.2019 , zawiadamiające o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Rozbudowa sieci wodociągowej w Mrówczynie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działach nr 35, 39, 34 położonych w obrębie geodezyjnym Świecichowo, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 22 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.21.2019 , zawiadamiające że w dniu 22 listopada 2019 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie przystani kajakowej w Damnie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 47 i 82 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 14 marca 2019 roku oznaczone nr PP.6733.6.2019 , zawiadamiające że w dniu 14 marca został wysłany do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowie linii napowietrznej 15 kV. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 3, 4, 99, 103, 120, 132, 133/3, 235 położonych w obrębie geodezyjnym Łebień, gmina Damnica oraz na działce nr 153/2 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 22 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.21.2019 , zawiadamiające że w dniu 22 listopada 2019 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie przystani kajakowej w Damnie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 47 i 82 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Damnica z dnia 13 marca 2019 roku o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa ZAGÓRZYCA dla wyboru sołtysa i Rady SołeckieJel. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 22 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.21.2019 , zawiadamiające że w dniu 22 listopada 2019 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie przystani kajakowej w Damnie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 47 i 82 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Damnica z dnia 11 marca 2019 roku o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa ŚWIECICHOWO dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiejel. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 22 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.21.2019 , zawiadamiające że w dniu 22 listopada 2019 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie przystani kajakowej w Damnie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 47 i 82 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Damnica z dnia 13 marca 2019 roku o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa STARA DĄBROWA dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiejel. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 22 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.21.2019 , zawiadamiające że w dniu 22 listopada 2019 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie przystani kajakowej w Damnie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 47 i 82 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Damnica z dnia 11 marca 2019 roku o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa DAMNICA dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiejel. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 22 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.21.2019 , zawiadamiające że w dniu 22 listopada 2019 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie przystani kajakowej w Damnie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 47 i 82 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Damnica z dnia 12 marca 2019 roku oznaczone nr PP.6733.4.2019 zawiadamiające o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przed wydaniem decyzji dla inwestycji polegającej na : Budowa oświetlenia w Zagórzycy. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działce nr 59 położonej w obrębie geodezyjnym Zagórzyca, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 22 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.21.2019 , zawiadamiające że w dniu 22 listopada 2019 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie przystani kajakowej w Damnie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 47 i 82 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Damnica z dnia 8 marca 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.2.2019 zawiadamiające o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przed wydaniem decyzji dla inwestycji polegającej na : rozbudowa sieci wodociągowej z rur PE DN 63 i PE DN 50. Zlokalizowanej na działkach nr 165, 313/13, 53/7 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 22 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.21.2019 , zawiadamiające że w dniu 22 listopada 2019 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie przystani kajakowej w Damnie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 47 i 82 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Damnica z dnia 6 marca 2019 roku o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łebień dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiejel. menu2019-11-22MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 22 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.21.2019 , zawiadamiające że w dniu 22 listopada 2019 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie przystani kajakowej w Damnie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 47 i 82 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-11-22MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>