NazwaTypDataOperacja
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 188/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia "Dobry start"el. menu2019-09-17MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 187/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rokel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 185/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rokel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 184/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Izabeli Rak upoważnienia w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego w Damnicyel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 183/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Izabeli Rak upoważnienia do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistychel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 182/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.el. menu2019-09-17MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 181/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rokel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 180 Wójta Gminy Damnica z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 179 Wójta Gminy Damnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.el. menu2019-09-17MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2019-09-17MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 178 Wójta Gminy Damnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoel. menu2019-09-17MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>