NazwaTypDataOperacja
Zarządzenie nr 160/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicaw sprawie el. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 234/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicael. menu2019-11-15MODYFIKACJA
REGULAMIN ORGANIZACYJNYel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 234/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicael. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZMIANA REGULAMINUel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 234/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicael. menu2019-11-15MODYFIKACJA
SCHEMAT ORGANIZACYJNYel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 234/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicael. menu2019-11-15MODYFIKACJA
s1el. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 234/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicael. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 234/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicael. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 234/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicael. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 234/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicael. menu2019-11-15UTWORZENIE
Zarządzenie nr 160/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicaw sprawie el. menu2019-11-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 160/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicaw sprawie el. menu2019-11-15MODYFIKACJA
REGULAMIN ORGANIZACYJNYel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
REGULAMIN ORGANIZACYJNYel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>