NazwaTypDataOperacja
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 4 lutego 2020 roku oznaczone nr PP.6733.7.2017 zawiadamiające że w dniu 4 lutego 2020 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie stacji bazowej operatora P4. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działce nr 112/2 położonej w obrębie geodezyjnym Damnica, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
W dniu 29 maja 2020 roku, została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenie drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej oraz doświetlenia placu przy altanie, na działkach ewidencyjnych nr 116/2, 116/3, 164/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 29 stycznia 2020 roku oznaczone nr PP.6733.14.2019, zawiadamiające że w 29 stycznia 2020 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oznaczona nr PP.6733.14.2019 dla inwestycji polegającej na : Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowej drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działce nr 182 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
W dniu 29 maja 2020 roku, została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenie drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej oraz doświetlenia placu przy altanie, na działkach ewidencyjnych nr 116/2, 116/3, 164/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 28 stycznia 2020 roku oznaczone nr PP.6733.15.2019 zawiadamiające o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowej drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 115/1, 116/1,117/1, 161/2, 164/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
W dniu 29 maja 2020 roku, została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenie drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej oraz doświetlenia placu przy altanie, na działkach ewidencyjnych nr 116/2, 116/3, 164/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 27 stycznia 2020 roku oznaczone nr PP.6733.21.2019 zawiadamiające że w dniu 27 stycznia 2020 roku została wysłana do uzgodnień III wersja projektu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowie przystani kajakowej w Damnie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach nr 47 i 82 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
W dniu 29 maja 2020 roku, została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenie drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej oraz doświetlenia placu przy altanie, na działkach ewidencyjnych nr 116/2, 116/3, 164/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
Obwieszczenie ?Zawiadomienie- Wójta Gminy Damnica z dnia 27 stycznia 2020 roku oznaczone nr PP.6733.22.2020 zawiadamiające ze w dniu 27 stycznia 2020 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV wraz ze słupami. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 296/1, 294/3, 301 położonych w obrębie geodezyjnym Damnica, gmina Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
W dniu 29 maja 2020 roku, została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenie drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej oraz doświetlenia placu przy altanie, na działkach ewidencyjnych nr 116/2, 116/3, 164/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
Obwieszczenie-Zawiadomienie-Wójta Gminy Damnica z dnia 27 stycznia 2020 roku oznaczone nr PP.6733.23.2019 zawiadamiające, że w dniu 27 stycznia 2020 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV wraz ze słupami. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działce nr 116 położonej w obrębie geodezyjnym Damnica, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
W dniu 29 maja 2020 roku, została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenie drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej oraz doświetlenia placu przy altanie, na działkach ewidencyjnych nr 116/2, 116/3, 164/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 23 stycznia 2020 roku, oznaczonego nr PP.6733.12.2019, zawiadamiające ze w dniu 23 stycznia 2020 roku zostały wysłane dokumenty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w sprawie wydania decyzji nr PP.6733.12.2019 z dnia 7 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: ? Budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE 100RC SDR17 dn180mm i dn 90mm?.Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana :obręb geodezyjny Redzikowo, gmina Słupsk działki nr: 7/6, 19/8, 23, obręb geodezyjny Wieszyno, gmina Słupsk działki nr: 121/2, 6, obręb geodezyjny Sąborze , gmina Damnica działki nr : 157, 1, 2, 3/2, 3/1, 4, 5, 6, 298, 159, 152/8, 179/7, 179/3, obręb geodezyjny Wielogłowy, gmina Damnica działki nr : 10/2, 10/5, 11/1, 83/15, 11/2, 14/2.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
W dniu 29 maja 2020 roku, została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenie drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej oraz doświetlenia placu przy altanie, na działkach ewidencyjnych nr 116/2, 116/3, 164/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 23 stycznia 2020 roku oznaczone nr PP.6733.1.2020 zawiadamiające że w dniu 23 stycznia 2020 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie drogi gminnej nr 120015G Świecichowo-Wiatrowo etap II. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 6/2,159, 9 położonych w obrębie geodezyjnym Świecichowo, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
W dniu 29 maja 2020 roku, została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenie drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej oraz doświetlenia placu przy altanie, na działkach ewidencyjnych nr 116/2, 116/3, 164/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 8 stycznia 2020 roku oznaczone nr PP.6733.12.2019 zawiadamiające o wydaniu decyzji i tym samym zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 17 dn 180mm i dn90mm. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana : obręb geodezyjny Redzikowo, gmina Słupsk działki nr: 7/6, 19/8, 23, obręb geodezyjny Wieszyno, gmina Słupsk działki nr: 121/2, 6, obręb geodezyjny Sąborze , gmina Damnica działki nr : 157, 1, 2, 3/2, 3/1, 4, 5, 6, 298, 159, 152/8, 179/7, 179/3, obręb geodezyjny Wielogłowy, gmina Damnica działki nr : 10/2, 10/5, 11/1, 83/15, 11/2, 14/2.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
W dniu 29 maja 2020 roku, została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenie drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej oraz doświetlenia placu przy altanie, na działkach ewidencyjnych nr 116/2, 116/3, 164/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-SPROSTOWANIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 8 stycznia 2020 roku oznaczone nr PP.6733.12.2019el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
W dniu 29 maja 2020 roku, została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenie drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej oraz doświetlenia placu przy altanie, na działkach ewidencyjnych nr 116/2, 116/3, 164/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2020-06-01MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>