NazwaTypDataOperacja
Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdań finansowych gminy Damnica za 2018 rokel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarzązenie nr 102/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Damnica na rzecz Zespołu Szkół w Damnicyel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Damnica na rzecz Szkoły Podstawowej w Damnieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Damnica na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy el. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 kwietnia 2019 roku uchylające zarządzenie nr 109/2014 Wójta Gminy Damnica z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Damnicael. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Damnica z dni 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Damnicael. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.rel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.el. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznejel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 94/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rokel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>