NazwaTypDataOperacja
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 192/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rokel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 191/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 190/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rokel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 189/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia "Dobry start"el. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 188/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia "Dobry start"el. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 187/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rokel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 185/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rokel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 184/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Izabeli Rak upoważnienia w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego w Damnicyel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 183/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Izabeli Rak upoważnienia do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistychel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>