NazwaTypDataOperacja
ZARZĄDZENIE Nr 156/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 października 2020 roku   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawieniael. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rokel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 155/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 października 2020 roku   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmuel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rokel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 154/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Damnicael. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rokel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 153/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Damnica el. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rokel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 152/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rokel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rokel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 151/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Damnicael. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rokel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 150/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rokel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 149/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku podinspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Damnica el. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rokel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 148/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Damnica na 2021 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok i lata następneel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rokel. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 147/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.el. menu2020-11-20MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rokel. menu2020-11-20MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>