NazwaTypDataOperacja
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 242/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowańel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 241/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodzinyel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 240/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczenia majątkowegoel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 238/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2020 ? 2027el. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 237/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na agenta emisji obligacji na kwotę 3 000 000 złel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 234/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicael. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 236/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 235/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 8 listopada 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego el. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 233/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznych na 2019 r.el. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 WOJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rokel. menu2019-11-15MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 230/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania do składu Gminnej Rady Seniorów w Damnicyel. menu2019-11-15MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>