☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

stanowisko ds. obsługi informatycznej

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

inspektor Łukasz Śmielak

tel. 59 8484 452

 

1. Do zakresu zadań na stanowisku ds. obsługi informatycznej należy w szczególności:
1) pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych w tym ich ochrona i zabezpieczenie,
2) tworzenie i wdrażanie koncepcji spójnego systemu informatycznego i teleinformatycznego w Urzędzie,
3) zarządzanie i administrowanie serwerami i zasobami informatycznymi,
4) prowadzenie szkoleń i instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, aplikacji biurowych i wdrażanych systemów,
5) nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica oraz dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP,
6) stała konserwacja sprzętu komputerowego funkcjonującego w Urzędzie,
7) prowadzenie ewidencji stosowanych w Urzędzie systemów i programów,
8) prowadzenie rejestru podpisów elektronicznych oraz zarządzanie profilami i certyfikatami,
9) obsługa techniczna centrali telefonicznej – programowanie centrali, wydruk prowadzonych rozmów, bieżąca konserwacja,
10) obsługa techniczna sprzętu kopiującego poprzez nadzorowanie właściwego użytkowania, eksploatacji i konserwacji,
11) identyfikacja potrzeb w zakresie informatycznego wyposażania stanowisk pracy oraz sukcesywna wymiana zużytych i przestarzałych składników.
 
Wytworzył:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-03)
Udostępnił:
Bursztynowicz Marta
(2020-01-03 10:09:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Bursztynowicz Marta
(2020-01-03 10:13:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3485220