☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

inspektor Barbara Imińska

tel. 59 8484 448

 
 
1. Do zakresu zadań na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
1) koordynowanie przygotowywanych, przez pracowników Urzędu i jednostki podległe, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonywania nie zadań,
2) prowadzenie rejestrów:
a) aktów prawa miejscowego,
b) uchwał Rady,
c) projektów uchwał Rady,
d) uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych Rady,
e) wniosków i interpelacji Radnych,
f) delegacji służbowych Radnych,
g) skarg, wniosków i petycji rozpatrywanych przez Radę,
h) jednostek pomocniczych Gminy,
3) prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Rady i jej komisji,
4) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą posiedzeń Rady i jej komisji,
5) organizowanie szkoleń Radnych,
6) obsługa kancelaryjno - techniczna jednostek pomocniczych Gminy,
7) wykonywanie zadań związanych z wyborami organów sołectw oraz wyborami ławników.
2. Na stanowisku tym prowadzi się również sprawy z zakresu:
1) kancelarii informacji niejawnych,
2) członkowska Gminy w różnych organizacjach, stowarzyszeniach i związkach.
 
Wytworzył:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-03)
Udostępnił:
Bursztynowicz Marta
(2020-01-03 10:13:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Bursztynowicz Marta
(2020-01-03 10:15:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3485220