☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

syanowisko ds. kadr

Stanowisko ds. kadr

inspektor Joanna Zdun

w zastępstwie podinspektor Krzysztofa Ziarno

tel. 59 8484 438

 

1. Do zadań na stanowisku ds. kadr należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników w Urzędzie,
2) przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników,
3) organizowanie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
4) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
5) prowadzenie ewidencji urlopów: wypoczynkowych, bezpłatnych okolicznościowych, pracowników oraz kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych,
6) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
7) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
8) przygotowywanie dokumentacji związanej z nagradzaniem i awansowaniem pracowników,
9) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku,
10) organizowanie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
11) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
12) nadzór nad terminowością i cyklicznością wykonywania przez pracowników badań lekarskich i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,
13) nadzorowanie terminowości składania oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu,jednostek organizacyjnych oraz innych pracowników, upoważnionych przez Wójta do wydawania decyzji,
14) prowadzenie rejestru wydanych przez Wójta pełnomocnictw i upoważnień,
15) nadzór nad taborem Urzędu, w tym planowanie i realizacja zakupów oraz remontów,
16) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. Pracownik również funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych.
 3. Do obowiązków na stanowisku ds. kadr należy także prowadzenie archiwum zakładowego, a w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym;
2) prowadzenie ewidencji udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym.
 
Wytworzył:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-03)
Udostępnił:
Bursztynowicz Marta
(2020-01-03 10:19:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Bursztynowicz Marta
(2020-01-03 10:21:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3485220