☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo urzędu - Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
 
Joanna Michalska

tel: 59 8484 445

 

1. Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych.
2. Zakres zadań i kompetencji Skarbnika obejmuje w szczególności:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
2) opracowywanie projektu wykonawczego budżetu Gminy;
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu;
4) sporządzanie sprawozdań dotyczących budżetu;
5) kontrasygnowanie czynności prawnych, mających wpływ na powstanie zobowiązań finansowych i udzielanie upoważnień dla innych osób do dokonywania kontrasygnaty;
6) nadzór nad prawidłowością i terminowością opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych;
7) prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach podległych;
8) przyjmowanie JPK oraz deklaracji VAT 7 od jednostek scentralizowanych, sprawdzanie poprawności zawartych w nich danych oraz sporządzanie i wysyłka zbiorczej dokumentacji do Urzędu Skarbowego;
9) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy;
10) przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych wydawanych przez Wójta, w zakresie finansów;
11) współdziałanie z Radą Gminy i jej komisjami;
12) realizowanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych, obejmujących swym zakresem finanse publiczne;
13) wykonywanie dodatkowych zadań, przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
3. Skarbnik Gminy pełni funkcję kierownika referatu finansowego Urzędu i bezpośrednio podlegają mu stanowiska:
1) ds. księgowości budżetowej;
2) ds. księgowości budżetowej i płac;
3) ds. księgowości podatkowej;
4) ds. wymiaru podatków i opłat;
5) ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej;
6) ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wytworzył:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-02)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Bursztynowicz Marta
(2020-01-03 09:14:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1612