☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 67/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia realizacji Obszaru A programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne"

 

Zarządzenie Nr 67/2007

Wójta Gminy Damnica

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

 

 

w sprawie powierzenia realizacji Obszaru A programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko - wiejskie”.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.        Powierzam Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Damnicy realizację Obszaru A programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko - wiejskie”, uruchomionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2.        Obowiązki, o których mowa w ust. 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wykonywał zgodnie z zasadami i procedurami realizacji programu, opracowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

 

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY DAMNICA

mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Ludmiła Wiczkowska
Udostępnił:
Anna Włodarczyk
(2007-08-30 14:53:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Włodarczyk
(2007-08-30 14:54:24)

 
 
liczba odwiedzin: 8038032

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X