Informacja dla niesłyszących klientów Urzędu Gminy Damnica

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

W związku z powyższym osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłaszać chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

Zgłoszenia należy dokonać, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu (hol, przy wejściu głównym) ul Górna 1, 76 - 231 Damnica, czynny w poniedziałki od 7.30 - 16.30,  od wtorku do czwartku  7.30 - 15.30 i w piątki od 7:30 do 14:30, tel. 59 848 44 31.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również przesłać zgłoszenie poprzez:

  • e-mail na adres: ug@damnica.pl
  • platformę e-PUAP
  • fax: 59 848 44 35
Wytworzył:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-02)
Udostępnił:
Sipajło Tomasz
(2016-04-19 08:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Rak Izabela
(2021-03-17 08:21:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki