Finanse i budżet

Rachunkowość Dz.U.02.76.694

Dochody jednostek samorządu terytorialnego  Dz.U.03.203.1966

Finanse publiczne Dz.U.05.249.2104

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U.06.107.726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań. Dz.U.06.135.955

Sprawozdawczość budżetowa Dz.U.06.115.781

Rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych. Dz.U.01.148.1653

Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Dz.U.06.142.1020

Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną Dz.U 06.116.783

Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie ogłoszenia "Standartów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych" Dz.Urz. 06 MF nr 7,58

Zasady rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowcy należnmości budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego Dz.U 06.112.761

Sprawozdania sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych Dz.U. 06.113.770

 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U 05.14.114

Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-05-18 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-05-18 12:35:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki