☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XVIII/106/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Damnica?

 

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/106/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 28 stycznia 2016r.

 

 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Damnica”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmian.[1] ) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z póżn. zmian.[2])

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Damnica”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                Kazimierz Kozina

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U z 2013r. poz. 984, poz. 1238; Dz. U. z 2014r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101, poz. 1662; Dz. U. z 2015r. poz.151, poz. 478, poz. 942, poz. 1618, poz. 1893, poz. 1960, poz. 2365


 

Załącznik nr 1 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-02-05 11:55:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-10-20 12:54:11)

 
 
liczba odwiedzin: 7673851

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X