☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 20.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XX/136/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 05 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

                                            

UCHWAŁA Nr XX/136/16

 RADY GMINY DAMNICA

z dnia 05 maja 2016r.

 

                         

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

 

                       

                         

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 32 ust. 1 i art. 37  ust. 1 pkt. 5   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz.1774 z póź.zm  )1   

                                                                                                         

                                                       uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej  numerem ewidencyjnym  66 o pow.  0,10  ha  położonej w  obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa  na rzecz użytkownika  wieczystego Pana  Dominika Zaremba.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 

 

_____________________________________________

 

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w:Dz.U.  z 2015r.   poz.  1774,  z 2016r.  poz.  65

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7571792

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X