☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XX/137/16  RADY GMINY DAMNICA z dnia 05 maja 2016r.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego

UCHWAŁA NR XX/137/16

 RADY GMINY DAMNICA

z dnia 05 maja 2016r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.)1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 lit. ”c” ustawy z dnia 19 października 1991R. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015R. poz. 1014)2

 

                                                       uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu mienia komunalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej numerem 36 o pow. 0,1863 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wielogłowy z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

_____________________________________________

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz.U. z 2015r. poz. 1774, z 2016r. poz. 65

2 Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2015r. poz. 1830, z 2016r. poz. 50

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664598

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X