☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXIII/169/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Damnica

 

 

UCHWAŁA NR XXIII/169/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 8 września 2016 r.

 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Damnica

                  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójtowi Gminy Damnica – Panu Grzegorzowi Jaworskiemu, w następującej wysokości:

1)   wynagrodzenie zasadnicze:            5.900,00 zł brutto;

2)   dodatek funkcyjny:                           1.900,00  zł brutto;

3)   dodatek specjalny w wysokości         

20% łącznie wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego:          1.560,00  zł brutto;

4)   dodatek za wieloletnią pracę                

w wysokości 20% wynagrodzenia

zasadniczego:                                      1.180,00  zł brutto.

 

                                            razem:       10.540,00   zł brutto

słownie: dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych, zero groszy

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/21/14 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016  r.

 

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                            Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                            Kazimierz Kozina

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661684

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X