☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 4/2007 z dnia 3 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 3 stycznia 2007 roku
 
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r Nr 13 póz. 74 z późn. zm: z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984,Nr 153 póz. 1271, Nr 214 póz. 1806, z 2003 r Nr 80 póz. 717, Nr 162 póz. 1568, z 2004 r Nr 102 póz. 1055, Nr 116 póz. 1203.Z 2005 roku Nr 172 póz. 1441, Nr 175 póz. 1457 z 2006 roku Nr 17 póz. 128, Nr 181 poz.1337 ) § 8 ust.l, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207 póz. 2108)
zarządzam co następuje:
 
§1
Do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) stanowiących własność komunalną gminy Damnica powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:
1. Iwanik Tadeusz      - przewodniczący komisji
2. Obert Bogumiła      - członek
3. Boryła Maria        -członek
4. Gontek Jan          - członek
 
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji przetargowej.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Damnica
Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-01-10 12:08:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-01-10 12:09:12)

 
 
liczba odwiedzin: 8038111

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X