☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 11/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikowania i opiniowania wniosków o udzielenie stypendium szkolnego.

Zarządzenie Nr 11/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 22 lutego 2007 r.
 
w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikowania i opiniowania wniosków o udzielenie stypendium szkolnego.
 
 
 
            Działając na podstawie § 5 ust. 4 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Damnica stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/156/06 Rady Gminy Damnica z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 34 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się Komisję ds. kwalifikowania i opiniowania wniosków o udzielenie stypendium szkolnego w następującym składzie:
Janina Kornecka             – Przewodnicząca
Maria Boryła             - członek
Beata Orlicka            - członek
Halina Buchholz            - członek
 
Do zadań Komisji należy:
Ustalenie kryteriów pierwszeństwa uzyskania stypendium szkolnego przez osoby o najniższych dochodach w rodzinie.
Ustalenie częstotliwości wypłaty stypendium.
Zakwalifikowanie i zaopiniowanie złożonych wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 
§ 2.
 
 
Traci moc Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 13.04.2005 r.
 
 
§ 3.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
Maria Janusz
Wytworzył:
Halina Buchholz
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-02-22 11:27:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-02-22 11:28:39)

 
 
liczba odwiedzin: 7851487

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X