☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 10/2007 z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.

ZARZĄDZENIE NR 10/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 13 lutego 2007r.
 
w sprawie   polecenia   Pełnomocnikowi   Ochrony   Informacji   Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U.z 2001 r. Nr 142. póz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity:Dz.U z 2005r. Nr 196. póz. 1631 z późn.zmianami) oraz Zarządzenia Nr 43/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie wykazu stanowisk oraz prac w Urzędzie Gminy w Damnicy, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych Wójt Gminy Damnica
 
zarządza, co następuje:
 
§1.
 
Poleca się Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych Pani Barbarze Imińskiej przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego w stosunku do niżej wymienionych osób:
1. Maria Janusz        - Wójt Gminy
2. Jadwiga Dic          - Skarbnik Gminy
3. Bartosz Jarosiewicz   - Informatyk
 
§2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-02-22 13:07:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-02-22 13:08:05)

 
 
liczba odwiedzin: 7851267

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X