☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 08.03.2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie nr 14/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 08.03.2007r.
 
 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; zmiany z 2005r. Dz.U. 169 poz. 1420; z 2006r. Dz. U. 45 poz. 319, Dz.U. 104 poz. 708, Dz.U. 187 poz. 1381, Dz.U. 170, poz. 1217 i 1218, Dz.U. 249 poz. 1832) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr V/23/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr VI/31/07 z dnia 8 marca 2007r. oraz zmian między paragrafami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
 
§ 2.
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr VI/31/07 z dnia 8 marca 2007r. oraz zmian między paragrafami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
 
       § 3.
Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
   
      § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
    
 
 Wójt Gminy
Maria Janusz
Wytworzył:
Jadwiga Dic
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-03-20 10:33:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-05-15 11:20:18)

 
 
liczba odwiedzin: 7672599

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X