☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 15.03.2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

 Zarządzenie nr 15/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 15.03.2007r.
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok
 
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; zmiany z 2005r. Dz.U. 169 poz. 1420; z 2006r. Dz. U. 45 poz. 319, Dz.U. 104 poz. 708, Dz.U. 187 poz. 1381, Dz.U. 170, poz. 1217          i 1218, Dz.U. 249 poz. 1832) Wójt Gminy Damnica
 
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
Przedstawiam Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2006 rok.
 
§ 2.
Sprawozdanie zamyka się kwotami:
Dochody                                                            plan 13.718.844,00 zł
                                                                 wykonanie 13.556.728,92 zł 
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
             rządowej                                               plan 3.139.495,00 zł
                                                                 wykonanie 3.138.698,64 zł
 
Wydatki                                                             plan 15.639.022,00 zł
                                                                wykonanie 15.257.989,88 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji
            rządowej                                       plan 3.139.495,00 zł  
                                                          wykonanie 3.138.698,64 zł
 
    § 3.
Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia, który przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
 
   § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
    § 5.
Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
Wójt Gminy
Maria Janusz
 
Wytworzył:
Jadwiga Dic
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-03-20 11:03:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-03-20 11:05:38)

 
 
liczba odwiedzin: 7672586

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X