☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 17 /2007 z dnia 21 marca 2007r w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

Zarządzenie Nr 17 /2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 21 marca 2007 r
 
w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego
gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 roku Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337) oraz wykonania Uchwały Rady Gminy Damnica Nr VI/35/07 z dnia 8 marca 2007 roku, w sprawie zbycia nieruchomości zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
 Ogłaszam sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy następującej nieruchomości:
 
  • Obręb Mianowice:
Lokal mieszkalny Nr 9A w budynku wielorodzinnym Nr 9 położony w miejscowości Mianowice wraz z udziałem 18/100 w działce Nr 179 o pow. 1027 m2 i należący do tego lokalu budynek gospodarczy położony na działce Nr 180 o pow. 3138 m2 wraz z udziałem 13/100.
 
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi.
 
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
Maria Janusz

                                                                                              
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Damnica
 Nr 17/2007 
z dnia 21 marca 2007 roku
 
RGKi RW 7145/2/07
 
OGŁOSZENIE
 
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z zasobu mienia komunalnego gminy Damnica.
            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity; Dz.U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 zmiany: z 2004 roku Dz.U. Nr 281 poz. 2782 z 2005 roku Dz.U. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 roku Dz.U Nr 104 poz. 708; Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601 ) Wójt Gminy Damnica ogłasza co następuje: do sprzedaży na rzecz najemcy zostały przeznaczone następujące nieruchomości:
 
I.                   OPIS NIERUCHOMOŚCI:
 
  • Lokal mieszkalny Nr 9A położony w miejscowości Mianowice w budynku wielorodzinnym, położony na działce Nr 179 o pow. 1027 m2 wraz z udziałem 18/100, KW 46075. Do lokalu przynależy budynek gospodarczy położony na  działce Nr 180 o pow. 3138 m2 wraz z udziałem 13/100, KW 38418.
Działka uzbrojona jest w urządzenia wodno-kanalizacyjne i energię elektryczną
Lokal mieszkalny składa się z następujących pomieszczeń:
      - 2 pokoi,
      - kuchni,
      - pomieszczenia gospodarczego- komórki,
      - przedpokoju,
      Razem: 58,72 m2
Do lokalu przynależy budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 14,00 m2.
Najemcą lokalu jest Pan Zbigniew Aluk.
 
Budynek a w nim lokal przeznaczony do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy został wybudowany przed 1945 rokiem.
 
II.                WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI:
 
  • Wartość nieruchomości w Mianowicach- 9A
Lokal zajmowany przez Pana Zbigniewa Aluk
Wartość ogółem (lokal, budynek gosp. grunt)- 13.200,00 zł
 
 
III.             WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES 21 DNI TJ. OD DNIA 21 MARCA 2007 ROKU DO DNIA
11 KWIETNIA  2007  ROKU.
 
Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości Wójt Gminy Damnica dokona zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla najemcy.
Wytworzył:
Bogumiła Obert
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-04-18 08:37:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-04-18 08:40:41)

 
 
liczba odwiedzin: 7851516

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X