☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

PROTOKÓŁ NR 6/07 z kontroli Zespoły Sportowego "Polonez" Bobrowniki w dniu 28 marca 2007r.

PROTOKÓŁ NR 6/07

z kontroli Zespoły Sportowego „Polonez" Bobrowniki

w dniu 28 marca 2007r.

 

Kontrolowana jednostka:

Zespół Sportowy „Polonez" Bobrowniki

Rozpoczęcie i zakończenie kontroli

28 marca 2007r. w godz. od 1200 do 1300

Przedmiot kontroli:

Kontrola wykorzystania dotacji za 2006r.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Kazimierz Kozina - prezes Zespołu

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Damnica w składzie:

1. Barbara Jarzmicka             - przewodnicząca

2. Ireneusz Kopczyk              - wiceprzewodniczący

3. Janina Kornecka                - członek

4. Walter Cymek                   - członek

Komisja przeprowadziła kontrolę wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu gminy za 2006 rok.

W kontroli uczestniczył i udzielał wyjaśnień Pan Kazimierz Kozina - prezes Zespołu.

 

Komisja stwierdza, co następuje:

Dotacja z budżetu gminy na 2006 rok wynosiła 37.000 zł.

Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą- 6.825,32 zł.

Wykorzystanie dotacji na dzień 31.12.2006r. wynosi 37.000 zł. i przedstawia się

następująco:

- opłata sędziów                             - 6.742,30 zł.

- opłata trenera                               - 12.000,00 zł.

- opieka medyczna                         - 1.742,40 zł.

- zakup sprzętu                               - 6.000,00 zł.

- zakup mebli do szatni                  - 3.226,94 zł.

-transport                                        - 3.879,36 zł.

- opłata OPZN                                - 3.408,00 zł.

 

 

 

Komisja nie wniosła uwag, co do celowości w/w wydatków. W trakcie kontroli Komisja dokonała analizy faktur na zakup materiałów i usług i stwierdziła, że faktury są odpowiednio opisywane i podpisywane przez prezesa i główną księgową.

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami oraz wysłuchaniu wyjaśnień głównej księgowej stwierdza:

1) przyznana dotacja na 2006 rok wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem,

2) dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób przejrzysty i czytelny.

 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do kontrolowanego tematu.

 

 


 

 Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 


 

           Protokółowała:                                               Przewodnicząca Komisji:

Barbara Imińska                                                   Barbara Jarzmicka

 

Kierownik jednostki kontrolowanej                        Członkowie Komisji:

Kazimierz Kozina                                                      1.Ireneusz Kopczyk, 

                                                                                   2.Janina Kornecka ,

                                                                               3.Walter Cymek 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573642

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X