☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 27/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu Najładniejsza posesja w gminie Damnica w 2007 roku.

Zarządzenie Nr 27 /2007
Wójta Gminy Damnica
     z dnia 27 kwietnia  2007 roku
 
w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu „Najładniejsza posesja w gminie Damnica w 2007 roku”.
 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami)  Wójt Gminy Damnica zarządza co następuje:
 
§ 1
 
 1.Powołuje się komisję konkursową w składzie:
1)       Boryła Maria- Urząd Gminy Damnica,
2)       Obert Bogumiła- Urząd Gminy Damnica,
3)       Gartych Ewa - Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Strzelinie,
 
2. W komisji uczestniczy z prawem głosu sołtys wsi, z której zgłoszone zostały posesje
    do konkursu.
 
§ 2
 
Zadaniem komisji jest dokonanie oceny punktowej budynków i zagród zgłoszonych do konkursu „Najładniejsza Posesja w gminie Damnica w 2007 roku” w trzech kategoriach:
a)      zagroda wiejska rolnicza,
b)      zagroda wiejska nierolnicza,
c)      budynki wielorodzinne,
§ 3
 
Wyniki oceny końcowej konkursu komisja przedstawi Wójtowi Gminy Damnica w terminie do 7 dni przed datą wręczenia nagród za udział w konkursie.
 
§ 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i spraw mieszkaniowych.
§ 4
 
Komisja kończy swą działalność i ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia wyników konkursu.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Maria Janusz

.

Wytworzył:
Bogumiła Obert
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-05-10 11:20:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-05-10 12:45:30)

 
 
liczba odwiedzin: 7851459

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X