☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 4 maja 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie nr 29/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 4 maja 2007r.
 
 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; zmiany z 2005r. Dz.U. 169 poz. 1420; z 2006r. Dz. U. 45 poz. 319, Dz.U. 104 poz. 708, Dz.U. 187 poz. 1381, Dz.U. 170, poz. 1217 i 1218, Dz.U. 249 poz. 1832) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr V/23/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
     Wójt
Maria Janusz

zalaczniki do zarzadzenia nr 29.pdf
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-05-10 11:25:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-05-10 12:29:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7