☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 28/2006 z dnia 02 maja 2007 roku Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica:

Zarządzenie nr 28/2006
Wójta Gminy Damnica
z dnia 02 maja 2007 roku
 
 
 
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku
( Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica:
 
 
zarządza, co następuje:
 
§1
 
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za
I kwartał 2007 roku , w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.
 
 
§2
 
Budżet Gminy za I kwartał 2007 roku zamyka się kwotami:
 
1. Po stronie dochodów: plan: 15 616 334 zł               wykonanie: 4 221 473,96 zł
2. Po stronie wydatków: plan: 15 347 751 zł               wykonanie: 3 476 567,03 zł
 
§3
 
Budżet Gminy zamyka się nadwyżką w kwocie: Plan: 268 583 zł wykonanie: 744.906,93 zł
 
§4
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damnica.
 
§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Maria Janusz
 
 
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-05-10 12:27:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-05-10 12:30:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 305