☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 30 /2007 z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie określenia zasad nadzoru i kontroli nad jednostkami organizacyjnymi gminy.

Zarządzenie Nr 30 /2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 4 maja 2007 roku
 
 
 
w sprawie określenia zasad nadzoru i kontroli nad jednostkami
organizacyjnymi gminy.
 
 
 
 
Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 
 
Zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
  1. Wójt Gminy Damnica dokonuje corocznie we wszystkich jednostkach organizacyjnych kontroli w zakresie:
 
- przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań     finansowych  i dokonywania wydatków.
 
  1. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych.
 
§ 2
 
1.   W celu przeprowadzenia kontroli o której mowa w § 1, Wójt Gminy corocznie       ustala plan kontroli.
2.   Kontrolę przeprowadza Skarbnik Gminy lub inna osoba upoważniona przez       Wójta Gminy.
 
§ 3
 
Osoby dokonujące kontroli zobowiązane są do składania Wójtowi Gminy sprawozdania z wyników kontroli oraz wniosków pokontrolnych.
 
§ 4
 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli – kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy zobowiązani są w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych, do złożenia Wójtowi Gminy wyjaśnień w sprawie podjętych decyzji mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.
 
 
§ 5
 
  1. Za niewywiązanie się z ustaleń zawartych w § 4 lub też ujawnienie podczas następnej kontroli tych samych nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi kierownik danej jednostki.
  2.  Wójt Gminy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wyciągnie konsekwencje służbowe wobec kierowników, którzy ponoszą odpowiedzialność za czyny określone w pkt. 1.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Wójt
Maria Janusz
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-05-11 12:39:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-05-11 13:29:21)

 
 
liczba odwiedzin: 7851479

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X