☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 32/2007 z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaradzu

Zarządzenie Nr 32/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 16 maja 2007 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaradzu .
 
         Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz.U.Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.Nr 189, poz. 1855)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaradzu.
 
§ 2.
 
2.      Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w dzienniku:„ Głos Pomorza”, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
W Ó J T
mgr Maria Janusz
 
 
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-05-17 12:47:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-05-17 12:50:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 310