☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 35/2007 z dnia 22 maja 2007r. w sprawie realizacji dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Damnicy.

Zarządzenie Nr 35/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 22 maja 2007r.
 
 
 w sprawie realizacji dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Damnicy.
 
                    Na podstawie § 8 ust 1 Uchwały Nr V/23/07 Rady Gminy Damnica z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r. oraz § 6 ust.2 Uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy Damnica z 9 lipca 2004 r.  w sprawie zasad udzielenia i rozliczenia dotacji dla instytucji kultury, Wójt Gminy Damnica :
 
zarządza , co następuje:
 
§ 1
     Przekazać Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Damnicy w miesiącu maju  zwiększoną ratę
     dotacji o kwotę 43.750 zł z przeznaczeniem na:
1.      wydatki związane z obchodami „Dni Damnicy” – 18.750 – rata na miesiąc 06/2007
2.      wydatki sołectw 25.000 zł.
§ 2
    Zobowiązać Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Damnicy do rozliczenia   
    przekazanej dotacji do 31 grudnia 2007 roku
§ 3
    Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.  
§ 4
     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Wójt Gminy
Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7590599

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X