☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 36/2007 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu gminy za rok 2006

Zarządzenie nr 36/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 25 maja 2007 roku
 
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych
 z realizacją budżetu gminy za rok 2006  .
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z art. 14  pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica:
 
 
zarządza, co następuje:
 
§1
 
Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:
  1. wykonanie budżetu Gminy Damnica za rok 2006, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki
  2. kwotę wymagalnych zobowiązań
  3. kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
  4. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji,
  5. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
  6. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
 
§2
 
Budżet Gminy za rok 2006 zamyka się kwotami:
 
1. Po stronie dochodów:       plan: 13.718.844,00 zł         wykonanie: 13.556.728,92 zł
    w tym:
 dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej  
                                             plan: 3.139.495,00 zł           wykonanie: 3.138.698,64 zł
 
2. Po stronie wydatków:      plan: 15.639.022,00 zł          wykonanie:15.257.989,88 zł
   w tym:
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
                                            plan:   3.139.495,00 zł           wykonanie: 3.138.698,64 zł
 
 
 
 
 
§3
 
Budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie:
 
   Deficyt:                      plan:   1.920.178,00 zł              wykonanie: 1.701.260,96  zł
 
§4
Kwota wymagalnych zobowiązań
 
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych
 
§5
 
1. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:     69.544,00 zł:
 
2.Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:7.628,64 zł
 
§ 6
 
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
Gmina Damnica w roku 2006 nie udzielała poręczeń i gwarancji.
 
§ 7
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia
 
§ 8
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§ 9
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damnica.
 
 
§10
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Maria Janusz

 
 
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 36/2007
Wójta Gminy Damnica
 Z dnia 25 maja 2007 roku
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEŃ
W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 500 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA
 
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko lub nazwa
 
Kwota
 
Przyczyna umorzenia
1.
Antoni Łaga
848,00
Ważny interes podatnika
2.
Wiktor Puchała
869,00
Ważny interes podatnika
3.
Małgorzata Andrzejewska
532,50
Ważny interes podatnika
4.
Andrzej Błaszczyk
551,30
Ważny interes podatnika
5.
Elżbieta Falęcikowska
697,15
Ważny interes podatnika
6.
Ewa Wojewodzic
746,80
Ważny interes podatnika
7.
Piotr Lisicki
1.342,60
Ważny interes podatnika
8.
Henryk Lejkowski
1.076,00
Ważny interes podatnika
9.
Zbigniew Zagórowski
520,90
Ważny interes podatnika
10.
Zygmunt Wronka
1.301,00
Ważny interes podatnika
11.
Roman Grzeżułkowski
601,00
Ważny interes podatnika
12.
Stefan Placha
665,00
Ważny interes podatnika
13.
Marek Stępniewski
1.053,00
Ważny interes podatnika
14.
Dominik Budźko
2.793,00
Ważny interes podatnika
15.
KOSPEL S.A.
5.350,00
Ważny interes publiczny
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ODROCZEŃ TERMINU PŁATNOŚCI W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ
 
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko lub nazwa
1.
Barbara Mączka
2.
Mieczysław Osiewicz
3.
Dominik Budźko
4.
Jerzy Piskuła
5.
Andrzej Porębski
6.
Ewa Wojewodzic
7.
Zygmunt Galant
8.
Piotr Kozłowski
9.
Domaradz Farming Company Sp z o.o.
10.
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
 
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ
 
 
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko lub nazwa
 
1.
 
 
Piotr Kostrubiec
 
2.
 
 
Stanisław Formela
 
3.
 
 
Jerzy Bubniak
 
4.
 
 
Ośrodek Hodowli Zarodowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 36/2007
Wójta Gminy Damnica
 Z dnia 25 maja 2007 roku
 
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ
 
 
 
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko lub nazwa
 
1.
 
 
Zygmunt Galant
 
2.
 
 
Piotr Kozłowski
 
3.
 
 
Wiktor Puchała
 
4.
 
 
Jacek Czarnowski
 
5.
 
 
Piotr Lisicki
 
6.
 
 
KOSPEL S.A.
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-05-28 08:20:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-05-28 08:23:21)

 
 
liczba odwiedzin: 7672582

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X