☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 42/2007 z dnia 8 czerwca 2007r. zmieniające zarządzenie nr 31/2007 roku Wójta Gminy Damnica z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych...

                                                     Zarządzenie Nr   42/2007
                                                            Wójta Gminy Damnica
                                                            z dnia 8 czerwca 2007 r.
 
zmieniające zarządzenie nr 31/2007 roku Wójta Gminy Damnica z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Damnica na 2007r.
 
            Na podstawie art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) oraz § 2 zarządzenia
 Nr 30/2007 Wójta Gminy Damnica z dnia 10 maja 2007 r.
 
zarządza się , co następuje:
                                   
                                                                        § 1
1. Zmienia się treść planu kontroli jednostek organizacyjnych gminy Damnica na 2007 rok – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2007 z dnia 4 maja 2007 roku w sprawieustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Damnica na 2007r. w sposób określony załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
                                                                        § 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt
Maria Janusz 
 
                                                                  
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42./2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 8 czerwca 2007 roku
 
PLAN   KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DAMNICA NA 2007r.
 
 
Lp
Nazwa jednostki organizacyjnej
Gminy i jej siedziba
Miesiąc przeprowadzenia kontroli
Nazwisko i imię
osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz stanowisko służbowe
1.
 
 
 
 
2.
 
 
3.
 
 
4.
 
 
5.
 
6.
 
 
7.
 
 
 
Zespół Szkół w Damnie
 
 
 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy
 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Damnicy
 
 
Szkoła Podstawowa w Domaradzu
 
 
Zespół Szkół w Zagórzycy
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
W Damnicy
 
Zespół Szkół w Damnicy
 
 
             sierpień
 
 
 
 
sierpień
 
 
wrzesień
 
            
 
wrzesień
 
listopad
 
listopad
 
 
grudzień
Skarbnik Gminy
i referent ds. księgowości budżetowej
 
-„-
 
 
                 -„-
 
 
 
-„-
 
-„-
 
 
-„-
 
-„-
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-06-11 08:15:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-06-11 08:18:21)

 
 
liczba odwiedzin: 7851559

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X