☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 40/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaradzu.

Zarządzenie Nr 40/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 31 maja 2007 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaradzu.
 
Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; zmiany: z 2002 r.: Nr 23, póz. 220; Nr 62, póz. 558; Nr 113, póz. 984;
Nr 153, póz. 1271; Nr 214, póz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, póz. 717; Nr 162, póz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, póz. 1055; Nr 116, póz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, póz. 1441; Nr 175, póz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, póz. 128; Nr 181, póz. 1337) oraz art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572; zmiany: z 2003 r.: Nr 137, póz. 1304; z 2004 r.: Nr 69, póz. 624; Nr 109, póz. 1161; Nr 273, póz. 2703; Nr 281, póz. 2781; z 2005 r. : Nr 17, póz. 141; Nr 94, póz. 788; Nr 122, póz. 1020; Nr 131, póz. 1091; Nr 167, póz. 1400; Nr 249, póz. 2104; z 2006 r.:
Nr 144, póz. 1043; Nr 208, póz. 1532; Nr 227, póz. 1658; z 2007 r.: Nr 42, póz. 273)
zarządzam, co następuje:
 
§1.
Powołuję Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaradzu w składzie:
przedstawiciele organu prowadzącego:
1) Zdzisław Kwaśniewski             -Przewodniczący
2) Janina Komecka                       - członek
3) Halina Buchholz                      - członek
przedstawiciele organu nadzorującego:
1) Renata Kulik                             -członek
2) Małgorzata Stenka-Kozłowska     - członek
3) Katarzyna Butkiewicz            - członek
 przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
1) Jolanta Babiak                        -członek
2) Teresa Blechle                        -członek
przedstawiciele rodziców:
1) Wioletta Ciemińska                -członek
2) EwaKędra                              -członek
przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
l) Elżbieta Lubińska                  - członek
 
 
 
§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-06-11 10:45:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-06-11 10:45:54)

 
 
liczba odwiedzin: 7851475

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X