☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 43/2007 Z DNIA 8 CZERWCA 2007 ROKU W sprawie udzielenia upoważnienia do kierowania pojazdami pożarniczymi

ZARZĄDZENIE NR 43/2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
Z DNIA 8 CZERWCA 2007 ROKU
 
W sprawie udzielenia upoważnienia do kierowania pojazdami pożarniczymi
 
            Działając na podstawie art. 7 ust. pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy postanawiam co następuje:
 
§1
Upoważniam Pana Bogusława Woźniaka członka OSP Damnica do kierowania następującymi pojazdami pożarniczymi:
- Star 244 nr rejestracyjny GKS 9758
- Lublin 0554 nr rejestracyjny GSLA964, które stanowią własność Gminy Damnica a przekazane zostały w użytkowanie Ochotniczej Straży pożarnej w Damnicy.
Pan Bogusław Woźniak legitymuje się dowodem osobistym ABZ 728236 posiada prawo jazdy kat. A, B, C Nr 01932/05/2212 wydane przez Starostę Słupskiego dnia 18.04.2005 r.
 
§2
Upoważnienie jest ważne do dnia 13.07.2009
 
§3
Upoważnienie niniejsze uprawnia do kierowania w/w pojazdami tylko i wyłącznie na polecenie Naczelnika OSP lub innego dowódcy w celu wykonywania zadań statutowych.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 Wójt Gminy
Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-06-22 10:42:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-07-06 10:12:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 206