☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 47/2007 z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie nr 47/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 28 czerwca 2007r.
 
 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr V/23/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr X/65/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku oraz zwiększenia planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr X/65/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku oraz zwiększenia planu wydatków i przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
      § 3.
  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
    
 
 Wójt Gminy
Maria Janusz
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-07-04 12:05:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-07-04 12:07:32)

 
 
liczba odwiedzin: 8037961

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X