☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 51/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zasad pracy komisji.

Zarządzenie Nr 51/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 12 lipca 2007 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zasad pracy komisji.
 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 9g ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; zmiany: Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 543)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego wobec Pani Marzeny Majbroda – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
 
1) Pan Zdzisław Kwaśniewski             - Przewodniczący
2) Pani Elżbieta Kołtun             - p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu
3) Pani            Renata Ewa Lemisiewicz            - ekspert w zakresie pedagogiki
4) Pani            Małgorzata Kowalska                    - ekspert w zakresie pedagogiki
5) Pani Stefania Maliszewska            - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 
Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego wobec Pana Zbigniewa Mazura – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
 
1) Pan Zdzisław Kwaśniewski             - Przewodniczący
2) Pan Zbigniew Studziński                    - Dyrektor Zespołu Szkół w Damnie
3) Pani            Ewa Maleszka                                - ekspert w zakresie biologii
4) Pani            Mirosława Daniszewska            - ekspert w zakresie biologii
5) Pani Stefania Maliszewska            - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6) Pani Elżbieta Lubińska                      - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
 
Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego wobec Pani Agnieszki Nowickiej – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
 
1) Pan Zdzisław Kwaśniewski             - Przewodniczący
2) Pan Zbigniew Studziński                    - Dyrektor Zespołu Szkół w Damnie
3) Pani            Janina Nowak                                    - ekspert w zakresie bibliotekoznawstwa
4) Pani            Maria Elżbieta Pietryka            - ekspert w zakresie bibliotekoznawstwa
5) Pani Stefania Maliszewska            - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 
  
 
§ 2.
 
 
Przyjmuje się zasady pracy komisji egzaminacyjnej, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 3.
 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
 
§ 4.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Halina Buchholz
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-07-13 11:32:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-07-13 11:35:20)

 
 
liczba odwiedzin: 7672570

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X