☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 48a/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Kołtun pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością SP w Domaradzu

Zarządzenie Nr 48a/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 2 lipca 2007 r.
 
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Kołtun pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej w Domaradzu.
 
            Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Udzielam Pani Elżbiecie Kołtun pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością wyodrębnionego organizacyjnie i gospodarczo, będącego na wewnętrznym rozrachunku jednostki organizacyjnej pod nazwą Szkoła Podstawowa w Domaradzu.
  2. Pełnomocnictwo uprawnia do kierowania placówką w ramach jej statutowej działalności, reprezentowania placówki na zewnątrz i składania jednoosobowo oświadczeń woli w jej sprawach majątkowych, w szczególności:
1)     zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych,
2)     otwierania konta bankowego i dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się na tym koncie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  1. Zarządzanie nieruchomością położoną w Domaradzu będącą w zarządzie trwałym.
 
§ 2.
 
Pełnomocnictwa udzielam na okres od 2 lipca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Halina Buchholz
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-07-20 08:18:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-07-20 08:19:05)

 
 
liczba odwiedzin: 7851305

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X