☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 52/2007 z dnia 25 lipca 2007 roku

Zarządzenie nr 52/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 25 lipca 2007 roku
 
 
 
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku
( Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica:
 
 
zarządza, co następuje:
 
§1
 
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za
II kwartał 2007 roku , w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.
 
 
§2
 
Budżet Gminy za II kwartał 2007 roku zamyka się kwotami:
 
1. Po stronie dochodów: plan: 16 118 748 zł               wykonanie: 8 629 993,56 zł
2. Po stronie wydatków: plan: 16 189 895 zł               wykonanie: 6 990 855,63 zł
 
 
§3
 
Budżet Gminy zamyka się nadwyżką w kwocie: 1 639 137 93 zł.
 
 
§4
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damnica.
 
 
§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
Maria Janusz
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-07-25 13:21:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-10-05 10:13:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 131