☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 55/2007 z dnia 1 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie nr 55/2007

Wójta Gminy Damnica

z dnia 1 sierpnia 2007r.

 

 

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)  oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr V/23/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów polegające na zwiększeniu planu dochodów  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr XI/78/07 z dnia 1 sierpnia 2007 roku oraz zwiększenia  planu wydatków i przeniesień między paragrafami w dziale  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

       § 3

Dokonuje się  zwiększenia  po stronie dochodów  w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

 

 § 4

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2007 rok zamyka się kwotami:

Dochody: 16 146 239zł

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 679 939 zł

Wydatki:  16 217 386 zł

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 679 939 zł

 

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.

.

WÓJT GMINY DAMNICA

mgr Maria Janusz

 

    

Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Anna Włodarczyk
(2007-08-03 12:07:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-08-13 10:02:51)

 
 
liczba odwiedzin: 7672555

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X