☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 57/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajęcie taboru samochodowego, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy w Damnicy

Zarządzenie Nr 57/2007

Wójta Gminy Damnica

z dnia 3 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajęcie taboru samochodowego, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy w Damnicy.

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się opłaty za wynajęcie autobusów gminnych i samochodu osobowego Fiat DUCATO na cele inne niż dowożenie dzieci do szkół:

 

1)      dla placówek oświatowych Gminy Damnica:

a)      wynajęcie w godz. od 730 do 1530 – opłata stanowi kwotę równowartości kosztów paliwa,

b)      wynajęcie po godz. 1530 i w dni wolne od pracy – opłata stanowi kwotę równowartości kosztów paliwa i nadgodzin pracy kierowcy,

2)      dla innych jednostek organizacyjnych Gminy Damnica opłata za wynajęcie stanowi kwotę równowartości kosztów paliwa i pracy kierowcy,

3)      dla osób fizycznych i prawnych opłata wynosi:

a)      Fiat DUCATO – 1,5 zł za 1 km i 15,00 zł za każdą godzinę postoju samochodu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, a po godzinie 1530 i w dni wolne od pracy 20,00 zł za godzinę postoju samochodu,

b)      autobus – 2,30 zł za 1 km i 15,00 zł za każdą godzinę postoju autobusu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, a po godzinie 1530 i w dni wolne od pracy 30,00 zł za godzinę postoju autobusu,

            c)   do powyższych stawek doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT,

4)   w przypadkach szczególnie uzasadnionych Wójt może ustalić indywidualne warunki udostępniania pojazdów w sposób odmienny niż określony w pkt. 1 - 3.

 

§ 2.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy Damnica z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem autobusów stanowiących własność Urzędu Gminy Damnica.

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. organizacyjnych i oświaty, inspektorowi ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa oraz Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2007 r.

 

 

WÓJT GMINY DAMNICA

mgr Maria Janusz

 

 

Wytworzył:
Halina Buchholz
Udostępnił:
Anna Włodarczyk
(2007-08-06 12:55:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-04-17 09:11:40)

 
 
liczba odwiedzin: 7672621

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X