☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 62/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 w sprawie udzielenia pani Elżbiecie Kołtun pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością SP w Domaradzu

 

Zarządzenie Nr 62/2007

Wójta Gminy Damnica

z dnia 23 sierpnia 2007 r.w sprawie udzielenia pani Elżbiecie Kołtun pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej w Domaradzu.


Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, NR 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz. 327)zarządzam, co następuje:§ 1.

  1. Udzielam pani Elżbiecie Kołtun – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Domaradzu – pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo, będącej na wewnętrznym rozrachunku, jednostki budżetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa w Domaradzu.

  2. Pełnomocnictwo uprawnia do kierowania szkołą w ramach jej statutowej działalności, reprezentowania szkoły na zewnątrz i składania jednoosobowo oświadczeń woli w jej sprawach majątkowych, w szczególności:

  1. zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych,

  2. otwierania konta bankowego i dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się na tym koncie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  3. udzielania dalszych pełnomocnictw do dokonywania czynności szczególnych,

  4. oddawania nieruchomości lub ich części w najem, dzierżawę albo użyczenie w drodze umowy z równoczesnym pisemnym zawiadomieniem organu prowadzącego, jeżeli umowa zawierana jest na okres do 3 lat lub za zgodą organu prowadzącego, jeżeli umowa zawierana jest na okres powyżej 3 lat.§ 2.

Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa należy nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości.§ 3.

  1. Pełnomocnictwo udzielam od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r.

  2. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-08-24 09:29:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-08-24 09:29:48)

 
 
liczba odwiedzin: 7851505

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X