☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 60/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008...

Zarządzenie nr 60/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 17 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku
 
Na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz § 10 punkt 6 uchwały nr Y/23/2007 Rady Gminy Damnica z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na rok 2007
                
Wójt Gminy Damnica
zarządza co następuje:
 
§1
Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do:
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 100 000 zł, w tym:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy - 15.000 zł
2. Zespół Szkół w Damnie - 20.000 zł
3. Zespół Szkół w Damnicy - 20.000 zł
4. Zespół Szkół w Zagórzycy - 15.000 zł
5. Szkoła Podstawowa w Domaradzu - 10.000 zł
6. Gminny Ośrodek Kultury w Damnicy -10.000 zł
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy - 10.000 zł
 
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt Gminy
Maria Janusz
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-08-24 10:02:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-08-24 10:03:28)

 
 
liczba odwiedzin: 7851321

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X