☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 61/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 61/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 21 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego
gminy Damnica
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1475 z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) ); art. 37 ust.1 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 zmiany: Dz. U. z 2004 r Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 r Nr 130, poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601 z 2007 roku Dz.U Nr 69 poz. 468) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r Nr 207 poz. 2108) i wykonania Uchwały Rady Gminy Damnica Nr VIII/61/07 z dnia 17 maja 2007 w sprawie zbycia nieruchomości oraz Uchwały Nr X/75/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/07 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
I.                   Ogłaszam sprzedaż następującej  nieruchomości w drodze I przetargu ustnego
nieograniczonego położonej w miejscowości Stara Dąbrowa:
 
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako użytki rolne.
 
II.                Ustala się następującą wysokość wadium i postąpienia:
 
LP.
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA
ha
księga wieczysta
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
WADIUM
w ZŁ
POSTĄPIENIE w ZŁ
 
 
1
 
204/2
 
1,61
 
9764
 
STARA DĄBROWA
 
 
 
3000,00
 
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Bogumiła Obert
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-08-24 13:35:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-08-24 13:36:14)

 
 
liczba odwiedzin: 8037962

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X