☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 56 /2007 z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego

Zarządzenie Nr  56 /2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 2 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego
gminy Damnica
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441)oraz art. 37 ust.1 art.40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity; Dz.U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 zmiany: z 2004 roku Dz.U. Nr 281 poz. 2782 z 2005 roku Dz.U. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 roku Nr 104 poz. 708 , Nr 220 poz. 1600 i 1601  ) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r Nr 207 poz. 2108) i wykonania Uchwały Rady Gminy Damnica Nr VIII/62/07 z dnia 17.05.2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz Uchwały Nr X/74/07 z dnia 28.06.2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Gminy Damnica z dnia 17.05.2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości, zarządzam co następuje:
§ 1
 
I.                   Do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego ograniczonego przeznacza się udział w wymiarze 24/100 w nieruchomości oznaczonej Nr 182/16 o powierzchni 374 m2 położonej w miejscowości Damnica, ulica Korczaka KW 66529, na której znajduje sie pomieszczenie gospodarcze (kotłownia i skład opału w piwnicy budynku wielorodzinnego). Przetarg ustny ograniczony dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych przy ulicy Korczaka : Pani Ewa Borowczyk Nr 8/2, Państwo Małgorzata i Janusz Kotlarek- Nr 8/1, Pani Ewa Delicka- Nr 5/1, Pani Leokadia Klafka- Nr 6/2, Pani Izabela Ziemecka- Nr 6/1, Pani Beata Orlicka- Nr 5/2.
 
II.                Ustala się następującą wysokość wadium i postąpienia:
LP.
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA
m2
księga wieczysta
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
WADIUM
w ZŁ
POSTĄPIENIE w ZŁ
 
 
1
 
182/16
 
 
374
udział 24/100
 
pomieszczenie gospodarcze o pow. 29,84 m2
 
66529
 
DAMNICA
ulica KORCZAKA
 
 
 
300,00
 
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
 
§ 3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
mgr Maria janusz
Wytworzył:
Bogumiła Obert
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-08-24 13:38:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-08-24 13:38:50)

 
 
liczba odwiedzin: 7851562

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X