☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 74/2007 z dnia 10 września 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie nr 74/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 10 września 2007r.
 
 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr V/23/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów polegające na zwiększeniu planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków polegające na zwiększeniu planu wydatków i przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
      § 3
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2007 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 258 827zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 679 939 zł
Wydatki: 16 329 974 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 679 939 zł
 
 § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
    
 
 Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 41.068 zł w rozdziale 80195"Pozostała działalność" w związku z decyzją nr FB.I-3050/102/MWE/07
z Wydziału Finansowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dokonuje się również przeniesień w planie wydatków między paragrafami w dziale oraz korekty dotyczącej mylnie sklasyfikowanego wydatku dotyczącego dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół w kwocie 10.550 zł, który ujęto w zarządzeniu 69/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w paragrafie 4210 zamiast w paragrafie 3260. 
 
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-09-12 09:51:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-09-12 09:54:11)

 
 
liczba odwiedzin: 7672597

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X