☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 79/2007 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Damnica dla ...

ZARZĄDZENIE NR 79/2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 24 września 2007 roku
 
 
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Damnica dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
Na podstawie art. 48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 46 poz. 499,Nr 74 poz.786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 roku Nr 14 poz. 128, Nr 113 poz. 994, Nr 127 poz. 1089 i Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 57 poz. 507 8i Nr 130 poz. 1188, z 2004 roku Nr 25 poz. 219, z 2005 roku Nr 140 póz. 1173, z 2006 roku Nr 218 poz 1592, z 2007 roku Nr 112 poz 766) zarządza się co następuje:
 
 
§1
 
W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej   i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku powołuje w gminie Damnica   Obwodowe Komisje Wyborcze w składach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-09-27 10:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-10-05 10:13:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 386