☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 83/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE   NR 83/2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 28 września 2007 roku
 
 
W sprawie zmian   w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Damnica
 
 
   Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Nr 172   poz. 1441, nr 175 poz. 1457 z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 , z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974)
 
 
zarządzam co następuje :
 
 
§ 1
 
 W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Damnica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 22/2007 Wójta Gminy Damnica z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica   zmianie ulega :
a)    § 18 punkt V , w którym wykreśla się podpunkt 4 o brzmieniu:
    „Stanowisko     ds.    komunalnych i drogownictwa”
b) wykreśla się w całości § 24 ,
c) w § 22 dopisuje się   punkt. 15 w brzmieniu” Organizacja lokalnej sieci
    transportu zbiorowego, uzgadnianie rozkładów jazdy”
d) w § 23 dopisuje się  punkt 11 w brzmieniu „”Sprawy oświetlenia dróg i ulic”
e) w § 25 dopisuje się :
     -  punkt 11 w    brzmieniu : „Zarządzanie drogami gminnymi i prowadzenie
       ewidencji tych dróg”,
      - punkt 12 w brzmieniu ;” Organizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi”
f) w części dot. struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Damnica  wykreśla się    
    stanowisko ds. komunalnych i drogownictwa”. -
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z   dniem 28 września 2007 roku .
 
Wójt Gminy
Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-05 10:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-05 10:20:10)

 
 
liczba odwiedzin: 7851539

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X