☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 89 /2007 Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 89 /2007
WÓJTA GMINYDAMNCIA
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU
 
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z   2010 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami : z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 , z 2003 roku Nr   80 poz. 717 ,Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 ,poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz, 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr   48 poz. 327 i Nr 138 ,poz.974 ) oraz § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14   września 2004 roku w   sprawie sposobu i trybu   przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108)
 
 
z a r z ą d z a m   c o   n a s t ę p u j e:
 
§ 1
 
Dla przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej Nr 204/2 położonej w miejscowości Stara Dąbrowa stanowiącej własność komunalną gminy Damnica powołuje komisję przetargową w następującym składzie:
  1. Boryła Maria       - przewodnicząca
  2. Cybula Danuta    - członek
  3. Gontek Jan          - członek
 
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 3
 
Traci moc Zarządzenie Nr 87/2007 Wójta Gminy Damnica z dnia 11 października   2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-17 09:05:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-17 09:06:01)

 
 
liczba odwiedzin: 8037971

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X