☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 90 /2007 z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70 /2007 Wójta Gminy Damnica z dnia 4 września 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 90 /2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 12 października 2007 roku
 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70 /2007   Wójta Gminy Damnica
 z dnia 4 września 2007 roku   w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 
 
 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września   1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 ze zmianami   z 2003 roku Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152 , Nr 139 poz. 1324, Nr229 poz. 2276 , z 2004 rokuy Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155, z 2005 roku Nr 10 poz. 66 , Nr 184 poz. 1539 ,Nr 267 poz. 2252 , z 2006 roku Nr   157 poz. 1119 , Nr 208 poz. 1540 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami : z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 roku Nr 1002 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z   2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 , z 2007 roku Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej   dla Urzędu Gminy Damnica stanowiącej załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 8/99 Wójta Gminy Damnica z 8 grudnia   1999 roku )
                                            zarządzam co następuje:
§ 1
 
Powołuję   3 zespoły spisowe dla sprawnego przeprowadzenia spisu z natury:
I - zespół spisowy dla przeprowadzenia spisu z natury nieruchomości stanowiących   mienie komunalne oraz następujących aktywów:
  • Środki pieniężne w kasie
  • Należności i zobowiązania
  • Druki ścisłego zarachowania
  • Środki trwałe w budowie
W następującym składzie:
    1. Wiczkowska Ludmiła - przewodnicząca
    2. Imińska Barbara – członek
    3. Mielewczyk Anna - członek
II   - zespół spisowy do   przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w jednostce OSP
1.      Buchholz Halina - przewodnicząca
2.      Przyborowska Renata - członek
3.      Szmidtka Ilona - członek
III - zespół spisowych do przeprowadzenia spisu z natury składników   majątkowych w Urzędzie Gminy
1.      Gontek Jan - przewodniczący
2.      Tomala Izabella   - członek
3.      Harmacińska Andżelika   - członek
 
 
 
 
§ 2
 
Pozostałe ustalenia zawarte w Zarządzeniu Nr   70/2007 nie ulegają zmianie.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 Wójt Gminy
Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-17 09:09:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-17 09:11:20)

 
 
liczba odwiedzin: 8038155

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X