☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 85 /2007 Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU W sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy

ZARZĄDZENIE NR 85 /2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU
 
 
W sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 roku Nr 13 póz. 123 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
 
§1
 
1. Powołuję komisję konkursową w składzie:
1) Zdzisław Kwaśniewski - Przewodniczący Komisji Konkursowej
2) Janina Kornecka     - członek Komisji Konkursowej
3) Halina Buchholz      - członek Komisji Konkursowej
4) Jadwiga Janicka      - członek Komisji Konkursowej
5) Barbara Imińska      - członek Komisji Konkursowej
6) Katarzyna Sobolewska - członek Komisji Konkursowej
7) Katarzyna Łata       - członek Komisji Konkursowej
Celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy.
 
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy :
1) Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy.
2) Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy .
3) Ocena kandydatów i sporządzenie protokołu z postępowania konkursowego
4) Przedstawienie protokołu i kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-17 09:31:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-17 09:36:24)

 
 
liczba odwiedzin: 7851448

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X