☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 88/2007 z dnia 11 października 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie nr 88/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 11 października 2007r.
 
 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr V/23/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów polegające na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 20 197 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków polegające na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20 197 zł i przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
      § 3
 
Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 197 zł oraz przeniesień między paragrafami w rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 197 zł oraz przeniesień między paragrafami w rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
 § 4
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2007 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 370 915zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 687 292 zł
Wydatki: 16 152 062 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 687 292 zł
 
 § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
Wójt Gminy Damnica
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-19 11:47:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-19 12:25:19)

 
 
liczba odwiedzin: 7672607

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X