☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 93/2007 Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU W sprawie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn:Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dębniczka i Budy

ZARZĄDZENIE Nr  93/2007

WÓJTA GMINY DAMNICA

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

 

W sprawie odbioru  końcowego zadania inwestycyjnego  pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej  i tłocznej  wraz z  przepompownią  ścieków w  miejscowości Dębniczka i Budy „.

              

      Na  podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142   poz. 1591  ze   zmianami  z 2002 roku Nr   23 poz. 230, Nr 62 poz.558,Nr  113 poz. 984, Nr  153 poz. 1271 , Nr 214  poz.  1806, z  2003 roku Nr  80 poz.717, Nr 162  poz. 1568, z 2004 roku Nr   102 poz. 1055, Nr 116  poz. 1203, z 2005 roku Nr  172 poz.  1441, Nr 175 poz. 1457 , z  2006 roku Nr  17  poz. 128,Nr 181 poz. 1337,  z 2007 roku Nr  48  poz. 327 i

Nr 138 poz. 974) )

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję  do  odbioru robót  - zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej   grawitacyjnej  i tłocznej  wraz z pompownią ścieków w miejscowości Dębniczka i Budy” w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Jan Gontek  - przedstawiciel Urzędu Gminy w Damnicy

2. Członkowie Komisji:

2.1  Maria Boryła  -  p.o. Sekretarz   Gminy

2.2  Juliusz Bernadt  -  Inspektor Nadzoru

2.3  Ryszard Kłapkowski  - Kierownik Robót Inżynieryjno  - Drogowych „KRĘŻEL’       - wykonawca

3.  Osoby uczestniczące w  pracach Komisji:

          3.1    Walter  Cymek  -  Radny Rady Gminy Damnica

          3.2    Zbigniew  Zagórowski  - Sołtys Wsi

 

§ 2

 

Odbioru  należy dokonać  po zakończeniu inwestycji zgodnie z  umową na wykonanie  robót Nr ZPiPG  0856/43/07 z dnia 2  sierpnia  2007 roku.

 

§ 3

 

Traci moc  Zarządzenie Nr  75  /2007 Wójta Gminy Damnica  z dnia  10 września  2007 roku  w sprawie  odbioru końcowego  zadania inwestycyjnego  pn:” Budowy kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej  i tłocznej  wraz z  przepompownią ścieków w m. Dębniczka  i Budy”.

 

§ 4

 

Wykonanie  Zarządzenia powierza  się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY DAMNICA

mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Anna Włodarczyk
(2007-11-02 10:45:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Włodarczyk
(2007-11-02 10:47:31)

 
 
liczba odwiedzin: 7851451

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X